Mājas ieraksti

Paralēlā Pilsēta
Soļi

Albumā apkopoti piecus gadus gara darbības posma ieraksti, kas tapuši, izvēršot un ieskaņojot uzmācīgas idejas un pārdomas par nogurumu un nemierīgumu, atsvešinātību un piederību, vienaldzību un pārliecību, nokrišanu un aizlidošanu, aiziešanu un palikšanu, krītošām lapām, pilsētu, odiem un ikdienišķās pasaules iznīcināšanu, to apēdot.

Kā mirdzoši gaismas punktiņi, kas pēc straujas piecelšanās kājās līgani pārvietojas tavā redzes laukā.

Ja tu apstāsies, tad tu nokritīsi.

1. Vienaldzība ir nogurums 5:09
2. Apēd 7:14
3. Apdullināts 4:46
4. Nātre 4:48
5. Uz jumta 5:01
6. Odi 5:12
7. Reksis aizlido kosmosā 0:39
8. Lapu putenis 4:09
9. Valsis kļavu lapām uz salijuša soliņa parkā 5:38
10. Tikai tā taka 4:41
11. Ugunskurs 4:54
12. Kalns 6:12
13. Aiz tevis 5:43
14. Paradaugava 2008 1:42
15. Abava 8:05
Paralēlā Pilsēta - Soļi

Ierakstīts no 2008. līdz 2012. gadam Pārdaugavā, izņemot 9. ierakstīts 2006. gadā Juglā.

Izdots arī dubultkasetes formātā kopā ar iepriekšējo albumu "Sapnis par Metakrupi" aptuveni 50 eksemplāros.

ieraksti@maajas.lv